Hoe veilig Wifi is hangt af van verschillende factoren. Zo is een openbaar (gratis) WiFi-netwerk minder veilig dan een eigen (bedrijfs)netwerk omdat je niet weet hoe het is ingesteld en wie erachter zit.
Wij adviseren om voorzichtig te zijn bij het gebruik van openbare wifi-netwerken, en bij vertrouwelijke informatie altijd gebruik te maken van een versleutelde internetverbinding. In dat geval staat er ‘https://’ voor het webadres, waarbij de s staat voor secure.

GECERTIFICEERD
INSTALLATEUR